Den selvejende institution Holstedgaard

Holstedgaard er en psykiatrisk døgninstitution, hvis historie går tilbage til 1981. Huset er beliggende i selve Næstved By. hvor det ligger tilbagetrukket fra en større vej.

Den selvejende institution Holstedgaard

Holstedgaard er en psykiatrisk døgninstitution, hvis historie går tilbage til 1981. Huset er beliggende i selve Næstved By. hvor det ligger tilbagetrukket fra en større vej.

Den selvejende institution Holstedgaard

Holstedgaard er en psykiatrisk døgninstitution, hvis historie går tilbage til 1981. Huset er beliggende i selve Næstved By. hvor det ligger tilbagetrukket fra en større vej.

Den selvejende institution Holstedgaard

Holstedgaard er en psykiatrisk døgninstitution, hvis historie går tilbage til 1981. Huset er beliggende i selve Næstved By. hvor det ligger tilbagetrukket fra en større vej.

Frivilligt arbejde på Holstedgaard

Definition af frivilligt socialt arbejde

En frivillig er en person, der yder en indsats på eget initiativ. Indsatsen er ikke lønnet

og udføres til gavn for andre end den frivillige selv eller dennes familie. Indsatsen skal endvidere være formelt organiseret. Almindelig hjælpsomhed eller

spontane handlinger kan således ikke betegnes som frivilligt socialt arbejde.

 

Kontaktperson

Der vælges en eller flere kontaktpersoner for den frivillige blandt medarbejderne eller lederne. Det er kontaktpersonen, der tager imod nye frivillige,

introducerer den frivillige for relevante regelsæt og herefter fungerer som den frivilliges bindeled til Holstedgaard.

Den frivilliges kontaktperson bidrager via sit arbejde til:

 • at skabe et positivt arbejdsklima, hvor frivillige og medarbejdere anerkender   og respekterer hinandens forskellige opgaver og roller
 • at medarbejderne løbende huskes på de frivillige og de muligheder de giver
 • at opsamle og dele gode historier om frivillighed og evt. bistå de frivillige i at finde frivillige

 

Den frivillige

Har ikke ansvar for at løse lovmæssige opgaver, men er en ekstra ressource,

der gør en forskel i brugerens liv.

Det betyder, at medarbejderne løser opgaver nedfældet i lovgivningen, fx lov om

social service, og har ansvaret for at opgaverne løses på en måde, der svarer til

brugerens rettigheder og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende

kvalitetsstandarder for Handicap og Psykiatri.

De frivillige udfører opgaver, hvortil der ikke kræves visitation og registreringer.

Frivillige vil således kunne udføre opgaver, der adskiller sig medarbejdernes

serviceniveau og kvalitetsmål.

Det betyder, at:

 • frivillige udfører opgaver, som ikke umiddelbart er ydelser, borgerne har

retskrav på.

 • frivillige må ikke indgå som en del af skemalægningen eller normeringen.
 • de fagprofessionelle har ansvar for kvalitet og kompetencer.

 

Borgerne

For at sikre, at brugerne oplever en god og sammenhængende hverdag, hvor alle er

bekendt med, hvad der forventes, aftales den frivilliges indsats og opgaver i

samarbejde med personalet netværk og ud fra den frivilliges egne kompetencer, ønsker og interesser. Brugerne inddrages ligeledes ved fastlæggelsen af de frivilliges opgaver, hvor dette er muligt.

 

Det gode samarbejde

Et godt samarbejde mellem medarbejderne og de frivillige er en forudsætning for en

vellykket frivillig indsats. For at styrke samarbejdet og dermed skabe en

samarbejdskultur, hvor både medarbejdere og frivillige har spillerum og indflydelse,

lægges der derfor vægt på, at:

 • medarbejderne anerkender og respekterer, at frivillige har mulighed for at yde

en indsats, som ansatte ikke har mulighed for, specielt med hensyn til det

omsorgsmæssige.

 • frivillige respekterer ansattes faglige kompetencer og arbejdsvilkår.

 

Introduktion og daglig sparring

Den frivillige bør modtage en grundig introduktion og sikre, at der er tilstrækkelig

støtte, opbakning og sparring.

Introduktionen tilrettelægges og varetages af den frivilliges kontaktperson.

 

Information omkring samarbejde og samarbejdserklæring

Inden opstart af et samarbejde med en frivillig vil der være en dialog mellem den

frivillige og ledelsen. Formålet med dialogen er at afstemme forventningerne til det at være frivillig.

Endvidere vil dialogen give kontaktpersonen et kendskab til den enkelte frivillige og et grundlag for at vurdere den enkeltes egnethed i forhold til opgaven.

I forbindelse hermed udleveres skriftlig information om samarbejdet med Holstedgaard, og den frivillige skal underskrive en samarbejdserklæring. Samarbejdserklæringen præciserer gensidige pligter og forventninger i forhold til samarbejdet.

Ledelsen opbevarer de underskrevne samarbejdserklæringer. Der udleveres

en kopi til den frivillige.

 

Forsikring

Frivillige er som udgangspunkt ikke omfattet af Holstedgaards arbejdsskade- eller

erhvervsansvarsforsikring, fordi der ikke foreligger et egentligt ansættelsesforhold.

Frivillige bør derfor være omfattet af deres egen ulykkes- og ansvarsforsikring.

 

Forsikring i forbindelse med kørsel

Når en frivillig kører i egen bil eller er blevet bedt om at køre Holstedgaard busser, dækker ansvarsforsikringen kun, hvis der sker skade på passagerer eller evt.

modpart i et færdselsuheld.

 

Rettigheder og pligter

Som frivillig inden for Handicap og Psykiatri har man en række rettigheder og pligter.

Frivillige er forpligtede til:

 • at overholde tavshedspligten – se samarbejdserklæring
 • at respektere de ansattes faglige kompetencer
 • at overholde aftaler

Som frivillig har man ret til:

 • at indgå i det frivillige arbejde som medmenneske – og ikke som fagperson
 • at sætte dine egne grænser – en frivillig kan ikke pålægges opgaver
 • at deltage i sociale aktiviteter med andre frivillige

 

Afslutning af samarbejdet

Både den frivillige og centret kan vælge at afslutte samarbejdet med øjeblikkelig virkning, hvis dette ønskes, men under alle omstændigheder bør der være en kort dialog omkring forløbet.

Ledelsen skal på en hensynsfuld måde varetage afvikling af

frivillige, der enten ikke trives eller ikke mestrer opgaven over for brugere eller personale.

 

Idékatalog – Opgaver, som frivillige kan medvirke til:

For at sikre, at brugerne oplever en god og sammenhængende hverdag, hvor alle er

bekendt med, hvad der forventes, aftales de frivilliges indsats og opgaver i

samarbejde med personalet og ud fra den frivilliges egne kompetencer, ønsker og interesser. Brugerne inddrages ligeledes ved fastlæggelsen af de frivilliges opgaver, hvor dette er muligt.

Opgaverne er inddelt i 2 kategorier:

 1. Sociale aktiviteter for og med brugere
 2. Praktiske opgaver
 3. Sociale aktiviteter for og med brugere
 • Gåture og køreture med brugere i kørestol
 • Medhjælpere ved udflugter/arrangementer
 • Arrangere ture, fx til sportsarrangementer, fisketure
 • Arrangere fester, julehygge o.lign.
 • Spille spil med brugere
 • Musik- og sangarrangementer/underholdning/caféarrangementer
 • Gymnastik/motion/sportsaktiviteter, fx håndboldstævne
 • Socialt samvær og besøgsvenner (drikke kaffe, hyggesnakke)
 • Bagning
 • Sløjd
 • Foredrag/undervisning
 • Fortælle historier/eventyr
 • ”Kend din egn”
 • Besøg af besøgshund og ejer
 • Cykelture
 • Avislæser
 • Spisevenner
 • Cafévenner
 • Støtte til aktiviteter udenfor Holstedgaard
 • Klubaftener

 

 1. Praktiske opgaver
 • Passe caféen
 • Ledsage beboere til frisør o.lign.
 • Havearbejde, fx ordne køkkenhave/drivhus/blomster
 • Pynte op til højtider
 • Ledsagelse til indkøb – ikke håndtering af kontanter
 • ”Hygge-køkkenhjælp”, når beboerne selv laver mad
 • Ekstra hjælp i til højtider
 • Hjælp ved åbent hus
 • Computerhjælp
 • Buschauffør på Husets busser
 • Hjælp ved servering af eftermiddagskaffe o.lign.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk