bg_image
Med respekt, faglighed og ansvar:
Med respekt, faglighed og ansvar:

At skabe et trygt hjem for beboerne At have en ligeværdig dialog i respekt for den enkelte beboers livsmønster, normer og værdier At vi – med udgangspunkt i den enkelte beboer – vil støtte og opmuntre til at udvikle og mestre interesser, evner og deltagelse i beslutningsprocesser At skabe et miljø, hvor vi ser på den enkeltes ressourcer frem for begrænsninger At Holstedgaard er en efterstræbt arbejdsplads med kvalificerede medarbejdere

Vi arbejder på disse mål ved hjælp af:
Vi arbejder på disse mål ved hjælp af:

Tryghed Åbenhed Uddannelse Supervision Feedback