bg_image
Whistleblower

Der er etableret en whistleblowerordning for alt personale på Holstedgaard og eksterne samarbejdspartner, som fx pårørende, hjemmepleje, sagsbehandler. og ligene. Ordningen skal sikre at der kan fremsættes lovlige ytringer vedrørende Holstedgaards i overensstemmelse med den til enhver tid gældende ytringsfrihed, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10. Lov om beskyttelse af whistleblowere.