bg_image
Vi kan faktisk rigtig meget!

Men først og fremmest kan vi skabe en god og tryg tilværelse for vore beboere. På det praktiske plan betyder det, at vi kan tilbyde: Hjælp med indkøb, rengøring, vask, strygning, sengetøj, betaling af regninger, personlig hygiejne, læge- og tandlægebesøg, frisør, besøg, ture, ferier osv. På det mere personlige plan betyder det, at vi kan tilbyde: At der er personale til stede døgnet rundt, vi kan hjælpe med at strukturere dagligdagen, vi kan lytte til problemer, af og til hjælpe med at løse dem, være udfordrende samtalepartnere, trøste, opmuntre eller måske give et nødvendigt lille ”skub”.

image
image
image
  • Det pædagogiske indhold i vores tilbud
  • Kontaktpersoner

Det pædagogiske indhold i vores tilbud

Det pædagogiske indhold i vores tilbud: Vores grundlæggende tilgang er Recoveryorienteret. Det betyder, at vi helst ser at beboeren er involveret og deltagende i alle de beslutninger, der omhandler beboeren. Vi tror på, at beboeren er den, der bedst kender sig selv og bedst selv kan formulere sine egne ønsker, drømme og mål. Vi arbejder ud fra ADL modellen. Det betyder, at vi gerne vil have at beboerne bidrager med, hvad den enkelte er i stand til mht. almindelige daglige gøremål. Hvad man ikke er i stand til at udføre, hjælper vi selvfølgelig med. Som udgangspunkt mener vi, at det bedste er, at beboeren selv deltager så meget som muligt. Vi er i gang med at implementere den såkaldte KRAP model. Det er en af evidensbaseret metode, godkendt af Socialstyrelsen, og vi arbejder målrettet henimod en certificering i metoden. KRAPmetoden er en skemafokuseret tilgang, og vi anvender skemaer, som laves i samråd med borgerne, som udgangspunkt for samtaler og motivation. Vi tilstræber et kognitivt miljø, hvor vi ser på den enkeltes ressourcer, og vi lægger vægt på en anerkendende og pædagogisk tilgang til borgeren. Vi arbejder på at skabe en tryg og forudsigelig hverdag for beboerne, og vi ønsker at tilbyde den enkelte et liv med så høj livskvalitet som muligt. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker, formåen og behov. Vi ser hellere på muligheder end på begrænsninger.

Kontaktpersoner

Alle vores beboere har fast tilknyttet 2 kontaktpersoner. Disse kontaktpersoner hjælper beboeren i det daglige med alt nødvendigt. Det er typisk også kontaktpersonerne, man træffer aftaler med. Der er noget trygt i, at man har nogle faste, tilbagevendende personer, der kender én rigtig godt. Som udgangspunkt er huset dog ikke større end at alle beboere kender hele personalegruppen

Read More