bg_image
 • Som andre tilbud er vi underlagt forskellige tilsyn:

  • Socialtilsynet: Tilsynsenheden i Holbæk Kommune fører årligt pædagogisk tilsyn med Holstedgaard.
  • Det Risikobaserede Tilsyn holder øje med, hvordan vi håndterer medicin og sundhedsfaglighed i det hele taget
  • Sikkerhedstilsynet, der holder øje med de elektriske installationer
  • Datatilsynet, der holder øje med, hvordan vi håndterer alt vedr. personlige data
  • Brandtilsynet gennemgår vores sikkerhed og procedurer hver år
  • Arbejdstilsynet holder øje med det psykiske og fysiske arbejdsmiljø
  • Levnedsmiddelkontrollen holder øje med hygiejne og håndtering af fødevarer vores køkkener