bg_image

Lidt om vores § 104 Aktivitetstilbud på Holstedgaard

Da vi erfarede, at der var et stort behov for mere aktivitet og samvær end det, der umiddelbart indgik i vores § 107 og §108 botilbud her på Holstedgaard, besluttede vi 2016 at oprette et Aktivitets- og samværstilbud.

Aktivitetstilbuddet er godkendt og vi har plads til 15 af vore egne beboere samt 5 udefra kommende brugere. Taksten er kr. 345, – pr. dag.

Tilbuddet er beliggende i selve huset, og de fysiske rammer består af et stort aktivitetscenter med billard, PC´er, musikanlæg, klaver og tekøkken. Hertil kommer et fitnesscenter, et sanserum og et samtalerum.

Aktivitetscentret er bemandet af en fuldtidsmedarbejder, der euddannet pædagog samt en deltidsmedarbejder med en BA.

I perioder er der desuden en hjælper eller en SSA elev til stede.

Beboerne på Holstedgaard ledsages til Aktivitetscentret, hvis de ikke selv er i stand til dette.

Centret er bemandet alle hverdage. Ved kaffetid er der typisk mange til stede, ikke mindst af personale fra Holstedgaard.

Nogle aktiviteter foregår i plenum, mens der ved andre er tale om 1 til 1 kontakt.

Af fælles aktiviteter, der tilbydes kan nævnes:

– Hver dag fælles gymnastik / stolegymnastik
– Meditation
– Tai-chi
– Tabata-styrketræning
– Gåture
– Kunstterapi
– Kreative aktiviteter i form af: tegning, mindful-tegning, maleri, sy- og strikkeklub, decoupage
– Filmklub
– Madklub
– Havehold med drivhus
– Banko
– PC kundskab og hjælp til brug af PC
– Ture ud af huset efter brugernes valg

Af aktiviteter, der typisk foregår enkeltvis kan nævnes:

– NADA
– Individuelt træningsforløb i Fitnesscenter
– Gangtræning / balancetræning
– Samtaler (af kortere varighed, ikke eglt. terapeutiske samtaler)