bg_image
§107 Og §108
§107 Og §108

Vort botilbud er både et § 107 tilbud og et §108 tilbud Et §107 tilbud er et midlertidigt botilbud. Et midlertidigt ophold kan i visse forlænges, hvis den kommunale myndighed vurderer at det er nødvendigt. Et §108 tilbud er et længere varigt botilbud, hvor beboeren er sikret ophold i længere tid. Endvidere har vi enkelte aflastningspladser. Her er der typisk tale om et ophold af kortere tid, hvor borgeren har brug for en restitueringsperiode, ofte efter en hospitalsindlæggelse. En aflastningsplads bevilliges som regel for en 3 måneders periode. Der kan her også være tale om et udredningsforløb, hvor vi sammen finder ud af, hvilken hjælp og støtte, borgeren fremadrettet kan have brug for. Uanset opholdets længde er det altid vigtigt for os, at Holstedgaard betragtes og føles som et rigtigt hjem,