Organisation
Organisation
Bestyrelse og daglige organiseret

Formand

Advokat Mads Fossing

Best.medlemmer udpeget af byrådet

Sygeplejerske Hanne Lærke Nielsen og Politibetjent Richard Naeff

Øvrige best.medlemmer

Charlotte Bruun de Neergaard

Medarbejder Repræsentant

Kenneth Kristensen

Administrator

Susanne Arp

Holstedgaard er i det daglige organiseret på følgende måde:

Forstander

Helle Hartvig

Souschef

Gitte Larsson

Sygeplejefaglig leder

Ann-Sofie Hartvig